Arete Invest Podfond CEE II UZAVŘENÝ A VYPLACENÝ

PODFOND BYL ÚSPĚŠNĚ UZAVŘEN V ROCE 2021 S PRŮMĚRNÝM VYPLACENÝM
HRUBÝM VÝNOSEM
11 % P.A.

PODFOND ARETE INVEST CEE II

https://www.arete.eu/media/ikonky/image-3.svg

ARETE INVEST CEE II byl plně licencován a pod dohledem České národní banky, regulován v rámci EU AIFMD

Podfond ARETE INVEST CEE II uzavřel investiční cyklus v roce 2021. Po úspěšném prodeji portfolia v celkové hodnotě 113,2 milionu EUR (3 miliardy korun) společnosti Cromwell European REIT (CEREIT), veřejně obchodovatelný real estate investment trust kotovaný na singapurské burze cenných papírů, došlo k řádné výplatě jistin a výnosů všech investorů podfondu a zároveň byly zcela vypořádány všechny závazky z bankovního financování.

O PORTFOLIU

Portfolio Podfondu ARETE INVEST CEE II zahrnovalo jedenáct logistických a lehkých průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku s téměř 100% obsazeností, které byly pronajaté sedmnácti zejména mezinárodním nájemcům. V portfoliu byla celková pronajímatelná plocha 125 000 m2 spolu se 140 000 m2 pro další development a budoucí růst.

INVESTUJEME DO

NEMOVITOSTÍ GENERUJÍCÍCH NADPRŮMĚRNÉ VÝNOSY

NEMOVITOSTÍ GENERUJÍCÍCH NADPRŮMĚRNÉ VÝNOSY

  • S kladným a stabilním cash-flow od prvního dne
  • S projektovaným hrubým výnosem v souladu s investiční strategií
  • Se středně a dlouhodobými nájemci
PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ

PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ

  • Umístěných u dálnic a hlavních dopravních tahů
  • S dobrou dostupností pracovní síly
  • Obsazené prémiovými nájemci s kvalitním mezinárodním ratingem a udržitelným obchodním modelem
NEMOVITOSTÍ S POTENCIÁLEM DALŠÍHO RŮSTU

NEMOVITOSTÍ S POTENCIÁLEM DALŠÍHO RŮSTU

  • Majících volné stavební pozemky (včetně povolení)
  • S možností přejednat nájemní smlouvy (délka nájmu a výše nájemného)

NÁŠ PŘÍSTUP

Náš přístup poskytuje investorům parametricky jinou úroveň jistoty a férového zacházení, než jim nabízí konkurence. Bezpodmínečné dodržení investičního horizontu v kombinaci se správným načasováním prodeje portfolia jsou výsledkem precizní správy a řízení fondu. Naše ocenění aktiv a výnosy jsou podložené realizovanou tržní cenou, reálným prodejem.

ROBERT IDES

ROBERT IDES

Spoluzakladatel