Arete Invest Podfond CEE UZAVŘENÝ A VYPLACENÝ

PODFOND BYL ÚSPĚŠNĚ UZAVŘEN V ROCE 2017 S HRUBÝM VÝNOSEM
39 % P.A.

ARETE INVEST PODFOND CEE

První podfond investiční skupiny ARETE byl založen v roce 2014, jakožto jeden z prvních SICAV fondů v České republice. V rámci pečlivě připravené investiční strategie byl zaměřen na investice do rezidenčních portfólií, která v daném investičním horizontu dávala vysoký předpoklad dalšího zhodnocení a stability. V roce 2015 bylo zakoupeno portfolio 13 bytových domů s téměř 300 byty a 18.000 m2 celkové pronajímatelné plochy. Nemovitosti se nacházely v Ostravě, Havířově a Olomouci.

STRATEGIE PODFONDU

Základním cílem bylo dosažení optimální ekonomiky provozu a zajištění stabilního výnosu z nájemného. Portfolio bylo postupně renovováno za účelem dosažení vyšších standardů nájemního bydlení. Zároveň bylo nastaveno efektivní finanční řízení a správa pohledávek. Obsazenost portfolia přesáhla 98 %. Investiční cyklus se uzavřel po 19-ti měsících, přičemž v průběhu roku 2016 bylo portfolio úspěšně prodáno zahraničnímu institucionálnímu investorovi. Všichni investoři fondu byli vyplaceni s velmi atraktivním ziskem. Akvizice, management podfondu a společnosti spravující nemovitosti byly po celou dobu koordinovány s nejlepšími konzultačními a poradenskými společnostmi na trhu.