20. 5. 2022

SÁZÍME NA DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO MOŽNÉHO VÝNOSU

Praha/Bratislava, 20. května 2022

SÁZÍME NA DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO MOŽNÉHO VÝNOSU

 

Průmyslové nemovitosti mají čitelný prospekt, díky němuž se investiční skupině ARETE daří získávat pravidelné příjmy. Robert Ides, spoluzakladatel skupiny ARETE, vysvětluje, proč se vyplatí investovat do těchto nemovitostí.

Kde a kdy začíná příběh společnosti ARETE? Jak tato investiční skupina vznikla?

O založení investiční skupiny jsme s partnerem poprvé uvažovali v roce 2013. Skupina ARETE vznikla v roce 2014 v Singapuru, kde se nám podařilo získat první velké investory a zároveň definovat naši základní strategii a firemní hodnoty. V tomto roce byla v České republice uzákoněna struktura investičního fondu SICAV, kterou mezinárodní investoři pochopili a vyžadovali pro své investice.

Na čem všem se v současné době v rámci skupiny podílíte?

Skupina ARETE zahrnuje investiční fondy a servisní společnosti, které fondům poskytují specifické služby. Naší strategií je zajistit maximum činností pro efektivní správu a rozvoj našich fondů přímo v podniku. Nechceme být závislí na externích dodavatelích. Tento přístup považujeme za naši konkurenční výhodu a v případě jakéhokoli problému jsme schopni okamžitě a pružně reagovat. Pandemie koronaviru naprosto prokázala správnost našeho přístupu.

Do jakých oblastí s vámi může klient investovat?

V současné době máme otevřený jeden investiční fond, který je zaměřen výhradně na investice do průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Nyní se maximálně soustředíme na rozvoj tohoto fondu a investičního cyklu bychom měli dosáhnout nejpozději do konce roku 2027.

Co děláte pro zmírnění rizika, které může být spojeno s investováním do fondů?

V první řadě jde o správnou formu podkladového aktiva a investiční strategii. Náš fond nakupuje a staví výhradně průmyslové nemovitosti, které si pronajímají především logistické, výrobní a obchodní společnosti. Využívají je na základě dlouhodobých nájemních smluv pro výkon své hlavní činnosti. Díky tomu jsou naše nemovitosti důležitou součástí podnikání pronajímatelů. Za druhé, naše portfolio vytváříme tak, aby nedocházelo ke geografickým nebo odvětvovým závislostem. Třetí složkou je zachování konzervativní úrovně bankovního financování do 50 % LTV. Například naše konkurence je o více než 10 procent vyšší. Uvědomujeme si, že ztrácíme určité procento výnosu, ale tímto způsobem jsme schopni lépe chránit investory a mít stabilnější portfolio i v neklidnějších dobách. Na konci roku 2021 jsme měli LTV ve výši 14 %, což je velmi konzervativní hodnota. Posledním bodem je výrazné zpřísnění investičních kritérií při posuzování akvizic nemovitostí a nájemců z hlediska dlouhodobé perspektivy a udržitelnosti.

Na co se zaměřuje investiční fond ARETE Industrial Sicav?

Portfolio fondu se skládá výhradně z prémiových průmyslových nemovitostí a na konci investičního cyklu bychom chtěli dosáhnout objemu spravovaných aktiv ve výši 400 milionů eur. To je pro nás více než reálný cíl. Zaměřujeme se na dosažení co nejvyššího výnosu pro investory. Z tohoto důvodu budujeme nové průmyslové parky přímo ve fondu.

Jaké jsou výhody investic do výrobních a zejména logistických nemovitostí?

Především je to čtivý ekonomický a finanční prospekt. Smlouvy s nájemci jsou uzavírány na velmi dlouhou dobu, takže do fondu postupně plynou budoucí peněžní prostředky od renomovaných mezinárodních společností s dobrým ratingem, které jsou zajištěny zárukou. Na rozdíl od jiných investic, například do drahých kovů nebo kryptoměn, nespoléháme na zhodnocení aktiv v čase, ale máme velmi čitelný prospekt a po dobu investice inkasujeme pravidelný příjem. Jak se může někdo stát investorem vašeho fondu? Investiční akcie našeho fondu distribuuje obchodník s cennými papíry PARTNERS INVESTMENTS a mohou je upsat i klienti privátního bankovnictví Tatra banky. Spolupracujeme také s některými rodinnými kancelářemi a správci aktiv. Další informace naleznou potenciální investoři na našich webových stránkách arete.eu.

Kontrola investic je jednoznačně důležitá. Jak to funguje ve společnosti ARETE?

Každý investor dostává jednou měsíčně pravidelnou zprávu o vývoji hodnoty investičního podílu, hodnoty jsou k dispozici také na Bloombergu. Každé čtvrtletí je vydávána rozsáhlejší zpráva, kde investor najde všechny důležité údaje o vývoji hodnoty své investice. S našimi investory se pravidelně setkáváme na více či méně formálních akcích, které pořádáme. Vždy se snažíme o co nejtransparentnější, nejotevřenější a nejindividuálnější přístup.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

Chceme se stát zavedeným evropským správcem fondů s více než miliardou eur spravovaných aktiv. Zároveň bychom chtěli pokračovat v rozvoji našich kompetencí, přinášet inovativní produkty a posilovat náš tým.

https://www.forbes.sk/stavili-sme-na-dosiahnutie-co-najlepsieho-vynosu/

Zaujal vás článek?