20. 4. 2022

Realitní fondy skupiny ARETE se mírou výnosu řadí na čelo trhu

Praha/Bratislava, 20. dubna 2022

Realitní fondy skupiny ARETE se mírou výnosu řadí na čelo trhu

 

Fond ARETE INDUSTRIAL v dubnu ohlásil koupi druhé průmyslové haly na Slovensku. Areál v Beluši se stejně jako předchozí akvizice v Kežmaroku může pochválit i dlouhodobým nájemcem s vysoce specializovanou výrobou. Schopnost fondu zúročit vlastní investice patří k nejvyšším v regionu. Další strategií přitom bude hledání nákupních příležitostí i na nových trzích, říká Lubor Svoboda, zakládající partner skupiny ARETE.

Cílená hodnota ARETE INDUSTRIAL byla komunikována na úrovni 400 milionů EUR. Kde na cestě k tomuto cíli se aktuálně nacházíte?

Máte pravdu, náš fond cílíme na hodnotu majetku ve správě na úrovni 400 mil. EUR. V současnosti jsme zhruba ve čtvrtině naší cesty. Dynamika v oblasti získávání kapitálu a investičních příležitostí mi dává jasný signál, že bychom našeho cíle měli ve stanoveném horizontu dosáhnout. V každém případě však vždy dbáme na kvalitu nakupovaných aktiv, nájemců a samozřejmě také na výnosnost fondu, kterou našim investorům komunikujeme. A protože klíčoví manažeři ARETE jsou zároveň investory fondu, chceme dosáhnout zhodnocení nad 10 % p.a.. To je náš hlavní cíl.

Poptávka po průmyslových nemovitostech roste a stejně tak i výnos z nich. Komplikuje to hledání akvizičních příležitostí?

Likvidita na trhu průmyslových nemovitostí je dobrá. Pozitivní nálada se dále odráží také v masivním meziročním růstu počtu transakcí. Na trhu je objektivně příležitostí k nákupu méně. Na druhou stranu pro náš fond evidujeme nejvyšší objem akvizičních příležitostí za poslední roky. Je to dáno tím, že jsme schopni jednak najít investiční příležitosti mimo volný trh a dále, že jsme schopni nové průmyslové parky sami developovat. Našemu komplexnímu přístupu velmi prospívá velmi silná poptávka po nájemních prostorech v průmyslových nemovitostech.

Jaké jsou nejbližší akviziční plány vašeho fondu?

Bohužel nemohu být moc konkrétní. V každém případě ale bychom rádi v roce 2022 zdvojnásobili hodnotu majetku ve fondu oproti konci roku 2021. Mohu také prozradit, že nadále budou našimi klíčovými trhy Česká republika a Slovensko. Rádi bychom také přidali jeden nebo dva průmyslové parky v Německu nebo Rakousku.

Jak se mění zájem investorů vkládat peníze do vašich fondů?

Fondy ARETE patří ve svém segmentu k nejvýnosnějším ve střední Evropě. Mám radost, že zájem o investici do našeho aktuálního fondu je kontinuálně velmi dobrý a to i po začátku ukrajinské krize. Investoři hledají produkty, které cílí nad úroveň inflace, což náš produkt splňuje. Zároveň je s ním spojena velmi nízká volatilita a čitelný ekonomický prospekt. Kombinace uvedeného je pro investory atraktivní. To platí zároveň pro privátní a institucionální investory.

Má vojna na Ukrajině vliv na vnímání Slovenska ze strany zahraničních investorů?

Jednáme s různými partnery a investory prakticky z celé EU a zatím jsme se nesetkali s tím, že by některý ze subjektů negativním způsobem měnil pohled na stabilitu a perspektivu střední Evropy, zejména České republiky a Slovenska.

Jaké zhodnocení dosáhl fond v roce 2021 a jaká je vaše predikce na tento rok?

Díky výborné práci celého týmu správy portfolia jsme jen v loňském roce dosáhli vysokého zhodnocení více jak 24 %. Vzhledem k již uvedenému se mi těžko predikuje zhodnocení pro tento rok, nicméně všechny nově realizované transakce a portfolio jako celek naplňují investiční parametry a strategii fondu. Domnívám se tak, že rok 2022 bude opět z pohledu zhodnocení majetku rokem nadstandardně dobrým.

Na konci minulého roku jste navázali spolupráci s Partner Asset Management. Proč jsou pro vás důležití institucionální investoři a distributoři?

Fond je zacílen zároveň na institucionální a privátní investory. Spolupráce s Partners Asset Management, které si velmi vážíme, je logickým vyústěním našich aktivit, které směřují ke stále většímu zapojení institucí jak v přímých investicích do fondu, tak v distribuci investičních akcií fondu. Podle mého názoru maximálně využíváme potenciál spojení tzv. privátních a institucionálních peněz. Stále více se naše pozornost upírá k investorům z německy mluvících zemí.

Postcovidové období a současná krize na Ukrajině značně destabilizovali dodavatelské řetězce. Vnímáte zvýšenou potřebu budování bezpečnostních zásob?

Jednoznačně ano. Uvedu na příkladu. Před zahájením developmentu jednoho z našich průmyslových parků jsme dohodli s nájemcem, že bude realizována pouze první etapa projektu a přibližně do dvou let bude teprve realizována etapa druhá. Těsně před podpisem smluvní dokumentace nás zástupci nájemce informovali, že potřebují rozšířit skladovací prostory ihned. Výsledkem je realizace obou fází najednou. Analogických příkladů máme hned několik. Zároveň registrujeme v určitých regionech opravdu významný převis poptávky po skladovacích prostorech nad jejich nabídkou. Důsledkem je, že roste výše nájemného.

Vnímáte jako větší problém vysoké ceny stavebních materiálů nebo jejich nedostatek?

Máme aktuálně několik průmyslových parků ve výstavbě a zatím se dodavatelským společnostem daří materiál v dostatečném objemu zajistit. Přestože se domníváme, že problémy na trhu materiálu a surovin jsou krátkodobé, vyšší ceny pravděpodobně již přetrvají. Uvedenou skutečnost jsme již promítli do našich investičních rozpočtů. Vzhledem k velikosti našeho portfolia a skutečnosti, že pouze část nemovitostí je nově developována, nebudou mít vyšší ceny některých materiálů zásadní vliv na výnosnost portfolia celého fondu.

Jakým způsobem implementujete do investiční strategie principy udržitelnosti?

Na úrovni celé skupiny ARETE připravujeme komplexní ESG politiku, kterou bychom rádi plně implementovali do pololetí letošního roku. Nicméně již nyní jsou do aktivit správy portfolia a nové výstavby plně integrovány principy ESG. V této oblasti úzce spolupracujeme s našimi nájemci. Všechny naše haly aktuálně procházejí procesem certifikace BREEAM. Největší pokrok jsme dosáhli v rámci ochrany životního prostředí, přičemž využívání obnovitelných zdrojů, úspora energií a důraz na snižování uhlíkové stopy jsou naší prioritou.

https://www.trend.sk/trend-archiv/l-svoboda-arete-akvizicie-hladame-aj-mimo-volneho-trhu
 

 

Zaujal vás článek?