26. 11. 2019

Skupina Arete pořádala ve spolupráci s Deloitte odbornou konferenci na téma Tvorba investičního portfolia

Praha, 26. listopadu 2019

Skupina Arete pořádala ve spolupráci s Deloitte odbornou konferenci na téma Tvorba investičního portfolia

Investiční skupina Arete pořádala ve spolupráci s významnou poradenskou společností Deloitte odbornou konferenci na téma Tvorba investičního portfolia. Skupina Arete se touto aktivitou dlouhodobě snaží přispět ke zvyšování povědomí veřejnosti o investování a investičních instrumentech. 

Oborná konference měla za cíl seznámit účastníky s komplexním pohledem na investiční portfolio a o zastoupení jednotlivých nástrojů v investičním portfoliu se zaměřením na nemovitosti. Přednášející se pak pokusili prakticky nastínit, jaké investiční nástroje jsou pro investory vhodné ve vztahu k délce investičního cyklu a vztahu investora k riziku. Miroslav Svoboda, vedoucí partner Deloitte, kladl důraz zejména na příklady jednotlivých investičních nástrojů ze strany nezávislých poradců, na posouzení druhu investice, daňové a právní jurisdikce a v neposlední řadě na důležitost podkladového aktiva investice.

Robert Ides, spoluzakladatel investiční skupiny Arete, seznámil účastníky se základním srovnáním výkonnosti a likvidity vybraných investičních fondů z vyspělých zemí Evropy a zemí střední a východní Evropy. Zaměřil se především na zhodnocení investice, na likviditu fondů a na vztah těchto indikátorů k hospodářskému vývoji v daných zemích. Přednášku uzavíral konstatováním, že rozhodování o investování do nemovitostních fondů představuje zajímavou investiční alternativu, která by neměla chybět v žádném investičním portfoliu, přičemž je důležité porozumět investiční strategii fondu, metodě výpočtu hodnoty akcií a geografické expozici portfolia z makroekonomického pohledu na dané státy.

Miroslav Linhart, partner Deloitte, představil nejvýznamnější trendy nemovitostního a stavebního trhu v ČR a Evropě. Zásadními otázkami zde byla charakteristika jednotlivých trhů, jejich specifika a také aktuální trendy a rizika, které lze v příštích letech očekávat.

V rámci panelové diskuse se řečníci snažili predikovat budoucí vývoj v návaznosti na výzvy, kterým kontinentální Evropa aktuálně čelí (monetární politika, migrační vlny, globální konkurenceschopnost apod.).

 

Zaujal vás článek?