3. 10. 2017

Nemovitostní fond Arete Invest úspěšně uzavřel svůj první podfond se zhodnocením přes 100 % a vyplatil investory

Praha, 3. října 2017

Nemovitostní fond Arete Invest úspěšně uzavřel svůj první podfond se zhodnocením přes 100 % a vyplatil investory

 Arete Invest, rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, jako vůbec jeden z prvních fondů na území České republiky úspěšně uzavřel svůj první podfond CEE. K formálnímu vymazání z rejstříku ČNB došlo v uplynulých dnech. Podfond během dvou let trvající aktivní správy dosáhl zhodnocení přes 100 % p. a. Investoři byly vyplaceni již na začátku roku. Nyní Arete Invest nabízí investice do svého druhého podfondu CEE II, který cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků ve výši 11 až 16 % ročně, přičemž aktuální výnosnost tyto avizované hodnoty daleko převyšuje. Část výnosů je navíc vyplácena každé čtvrtletí.

„Fond Arete Invest jsme založili teprve v roce 2014, přesto už nyní můžeme být hrdí na to, jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout. Ve velmi krátké době jsme výrazně zhodnotili portfolio prvního podfondu, který se nám nyní podařilo i úspěšně formálně uzavřít, což je na českém trhu velmi výjimečné. Nyní veškerou naši energii směřujeme na druhého podfondu zaměřeného na průmyslové nemovitosti, u kterého opět čekáváme nadstandardní výsledky. Že jsou naše předpoklady správné, potvrzuje auditovaný výnos za loňský rok, který činil vysokých 25,7 %,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady fondu Arete Invest.

Investiční příběh prvního podfondu Arete Invest CEE byl ukončen v říjnu loňského roku, a to odprodejem celého rezidenčního portfolia skládajícího se z několika set bytových jednotek zahraničnímu finančnímu investorovi. Následoval proces ekonomického a právního uzavírání podfondu, který trval řadu měsíců a formálně jej nyní ukončilo vymazání z rejstříku vedeného Českou národní bankou.

V únoru 2016 vznikl nyní druhý podfond Arete Invest CEE II, který postupně vytváří homogenní portfolio výnosových průmyslových nemovitostí s vysokým standardem. „Ekonomická situace ve střední Evropě nahrává rozvoji logistiky a výroby, proto se investiční strategie našeho druhého podfondu zaměřuje právě tímto směrem. Rekordní zisky nadnárodních společností a historicky největší obraty automobilek jsou toho jenom důkazem,“ vysvětlil Robert Ides, spoluzakladatel a člen správní rady fondu Arete Invest.

Očekávaná hodnota spravovaných aktiv Arete Invest CEE II v průběhu předpokládaného pětiletého investičního cyklu je 200 milionů EUR. Podfond cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků investorů ve výši 11 až 16 % ročně – aktuální výnosnost tyto avizované hodnoty daleko převyšuje. Navíc až 6 % ročně činí peněžní distribuce vyplácené na čtvrtletní bázi, které jsou investorům pravidelně zasílány. Hodnota spravovaných nemovitostí ve vlastnictví fondu vzrostla ve druhém čtvrtletí tohoto roku na 53,5 milionu EUR, přičemž do konce letošního roku plánuje Arete Invest proinvestovat na českém i slovenském trhu další desítky milionů EUR.

Zaujal vás článek?