1. 2. 2024

Jiří Król se připojuje k dozorčí radě fondu ARETE INDUSTRIAL

Praha, 1. února 2024

Jiří Król se připojuje k dozorčí radě fondu ARETE INDUSTRIAL

Od 1. února 2024 se Jiří Król, expert na alternativní investice a manažer s více než 20 lety zkušeností v mezinárodních vedoucích pozicích investičních institucí, připojuje k dozorčí radě jejího investičního fondu, ARETE INDUSTRIAL.

 

Jiří Król, v současné době zástupce generálního ředitele a hlavní vedoucí sekce Government Affairs britské asociace alternativních fondů ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION (AIMA), přináší do dozorčí rady ARETE INDUSTRIAL bohaté zkušenosti v oblasti strategického řízení investic, vytváření politik a regulace finančních služeb. Jeho úspěchy v mezinárodním vyjednávání a vedení strategických iniciativ v oblasti správy aktiv budou cenným přínosem pro rozvoj a realizaci strategií fondu ARETE INDUSTRIAL.

 

Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE, uvedl:

"Mám radost, že můžeme uvítat pana Jiřího Króla v dozorčí radě fondu. Jeho odborné znalosti a široký rozhled v oblasti globálních investic nám poskytnou cenný impuls pro další rozvoj našeho fondu specializujícího se na průmyslové a výnosové nemovitosti. Jsme přesvědčeni, že jeho přítomnost bude klíčovým faktorem při dosahování našich strategických cílů."

 

ARETE INDUSTRIAL je třetím investičním produktem skupiny ARETE. Zaměřuje se na investice do dokončených průmyslových nemovitostí a výstavbu nových průmyslových a logistických parků. S příchodem Jiřího Króla do dozorčí rady má fond zajištěnu další vrstvu odborného dohledu a vedení.

 
 
 

Zaujal vás článek?