11. 3. 2020

Investiční skupina Arete otevírá již třetí nemovitostní fond, chce navázat na úspěchy dosažené u předchozích dvou fondů

Praha, 11. března 2020

Investiční skupina Arete otevírá již třetí nemovitostní fond, chce navázat na úspěchy dosažené u předchozích dvou fondů

 Investiční a nemovitostní skupina Arete dnes oznámila otevření svého již třetího fondu kvalifikovaných investorů, který sídlí v České republice a funguje pod dohledem České národní banky. Třetí fond navazuje na úspěšnou historii předchozích fondů, kdy první fond byl před třemi lety uzavřen a investoři vyplaceni s celkovým hrubým zhodnocením 120 %, druhý fond naplnil strategii se současným hrubým zhodnocením více než 90 %. Nový fond Arete bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit 500 milionům EUR během předpokládaného šestiletého investičního cyklu.

„Za šestileté fungování skupiny Arete můžeme být hrdí na to, jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout. Ve velmi krátké době jsme výrazně zhodnotili investované prostředky prvního fondu, který se nám pak podařilo formálně uzavřít, což je na českém trhu velmi výjimečné. Následně jsme veškerou naši energii věnovali druhému fondu zaměřenému na průmyslové nemovitosti, který průběžně dosahuje nadstandardních výsledků. Věříme, že náš třetí fond na tyto úspěchy naváže,“ uvedl Lubor Svoboda, jeden ze dvou spoluzakladatelů skupiny Arete.

„I přes zpomalení růstu průmyslu v Čechách a krátkodobou volatilitu akciových trhů, nahrává celková ekonomická situace ve střední Evropě dalšímu rozvoji logistiky a výroby, proto se investiční strategie našeho nového fondu opět zaměřuje právě tímto směrem. Kombinací agresivnější investiční strategie do již existujících výnosových průmyslových nemovitostí s výstavbou nových areálů chceme i v dalším fondu navázat na naši historickou výkonnost. Investice do fondů zaměřených pouze na průmyslové nemovitosti považuje čím dál tím větší část investorů jako mnohem profitabilnější alternativu k nezajištěným korporátním dluhopisům, a proto zájem o tento typ investice výrazně roste. Atraktivita tohoto typu aktiv na území České republiky a Slovenska je podpořena i několikanásobně vyšším zájmem ze strany globálních hráčů a investičních skupin,“ doplnil Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny Arete.

Třetí fond skupiny Arete je zaměřený na průmyslové nemovitosti se stabilními výnosy v kombinaci s výstavbou, konkrétně pak na logistické a výrobní nemovitosti třídy A umístěné ve střední a východní Evropě. Předpokládaný investiční horizont je šest let. Cílená hodnota portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu. Formálně byl nový fond založen loni, vstup nových investorů se ale zahajuje až nyní.

Investiční cyklus prvního fondu Arete byl završen koncem roku 2016 odprodejem celého rezidenčního portfolia skládajícího se z několika set bytových jednotek zahraničnímu finančnímu investorovi. Proces ekonomického a právního uzavírání fondu byl dokončen začátkem roku 2017, kdy se jednalo o vůbec jeden z prvních úspěšně uzavřených fondů na území České republiky. Fond během dvou let trvající aktivní správy dosáhl hrubého zhodnocení 120 %.

V roce 2016 vznikl druhý fond Arete, který postupně vytvářel homogenní portfolio průmyslových nemovitostí. Cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků investorů ve výši nad 11 % ročně, přičemž aktuální výnosnost tyto avizované hodnoty daleko převyšuje. Dle posledních zatím neauditovaných výsledků za rok 2019 činí celkové hrubé zhodnocení více než 90 %. Vstup investorů do tohoto fondu byl již v roce 2018 uzavřen.

Zaujal vás článek?