26. 9. 2017

Čtvrtletní výsledky nemovitostního fondu Arete Invest: výnos čtyřnásobně převýšil očekávání

Praha, 26. září 2017

Čtvrtletní výsledky nemovitostního fondu Arete Invest: výnos čtyřnásobně převýšil očekávání

Arete Invest, rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, zveřejnil své výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku. Hodnota spravovaných nemovitostí ve vlastnictví fondu vzrostla na 53,5 milionu EUR. Hrubý čtvrtletní výnos aktuálně otevřeného podfondu Arete Invest CEE II činil 9,8 % p.q. a čtyřnásobně tak převýšil očekávání.

„Výsledky potvrzují potenciál českého a slovenského nemovitostního investičního prostředí, dosažený hrubý čtvrtletní výnos násobně převyšuje výsledky trhu. Dodrželi jsme i slib našim investorům a část výnosů jim vyplácíme na čtvrtletní bázi,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady fondu Arete Invest. „Hodnota našich aktiv ve druhém čtvrtletí dále rostla, navíc plánujeme na poslední část tohoto roku nové akvizice. Do konce letošního roku plánujeme proinvestovat na českém i slovenském trhu další desítky milionů EUR.“

Očekávaná hodnota spravovaných aktiv Arete Invest CEE II v průběhu předpokládaného pětiletého investičního cyklu je 200 milionů EUR. Podfond cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků investorů ve výši 11 až 16 % ročně, přičemž z toho až 6 % ročně činí peněžní distribuce vyplácené na čtvrtletní bázi. Aktuální výnosnost tyto avizované hodnoty daleko převyšuje.

Na konci druhého čtvrtletí získal fond Arete Invest na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu prestižní ocenění Czech Top 100 – Zvláštní cenu za inovace a transparentnost na investičním trhu České republiky. Důvodem udělení zvláštního ocenění ze strany Czech Top 100 byly především zásluhy o přivedení zahraničního kapitálu do České republiky, velmi transparentní přístup k investorům s využitím mezinárodních standardů, ale pod dohledem České národní banky díky lokální registraci fondu, dále pak průběžné peněžní distribuce ve výši 6 % ročně i krátký investiční cyklus prvního podfondu s auditovaným výsledkem více než 100% zisku pro akcionáře za pouhých 18 měsíců.

Zaujal vás článek?