1. 12. 2023

ARETE je Best Real Estate Property Fund Manager v České republice

Praha, 1. prosince 2023

ARETE je Best Real Estate Property Fund Manager v České republice

Našemu týmu ARETE se dostalo mimořádného ocenění. V silné konkurenci jsme zvítězili v kategorii Best Real Estate Property Fund Manager of the Year. Porota pozitivně ohodnotila vysoký standard naší dlouholeté, koncepční práce při správě našich fondů, zodpovědný přístup při přípravě a implementaci investičních strategií, precizní časování akvizic a developmentů a v neposlední řadě důsledné využívání tržní příležitostí.

Oceněn byl také náš důraz na udržitelné, a nejen environmentálně odpovědné podnikání, když naše fondy patří mezi „světle zelené fondy“ podle evropské směrnice SFDR. Důležitou roli hrálo pravděpodobně také vhodné zvolení přístup ke správě našeho třetího fondu, ARETE INDUSTRIAL, kde se strategie založená na nízkém zadlužení, široké diverzifikaci portfolia a volbě průmyslových parků jako podkladového aktiva ukazuje jako dlouhodobě správná a úspěšná.

Vysoký profesní standard našeho developerského týmu dokládá další ocenění, které nám bylo v rámci 23. ročníku CIJ Awards Czech Republic uděleno. ARETE Park Valašské Meziříčí zaujal porotu natolik, že získal cenu za Best Warehouse Development <16k of the Year. Pro úspěch byla klíčová kombinace vhodně zvolené lokality a velmi kvalitního nájemce parku, kterým je DB Schenker. Podstatnou součástí bylo také velmi kvalitní stavební zpracování celého parku, využití moderních a udržitelných technologií a získání BREEAM certifikace.

 Vysoká odbornost týmu, preference uzavřených investičních cyklů našich fondů, aktivní přístup ke správě portfolia, vlastní developerská činnost a další aspekty jsou jen několika málo střípky z mozaiky, která skupinu ARETE a její fondy tvoří. Děkujeme za podporu našim investorům, partnerům, dodavatelům a poradcům. Úspěchy jsou naším pozitivním závazkem do budoucna.

Zaujal vás článek?