29. 6. 2023

Přístup ARETE k ESG

Praha, 29. června 2023

Přístup ARETE k ESG

 

V ARETE jsou pro nás udržitelnost, sociální politika a odpovědné řízení společnosti klíčové. I proto se hrdě hlásíme ke komplexní strategii ESG závazků. Tato strategie se neopírá pouze o šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelnost našeho podnikání, ale také o etické principy a snahu o trvalý rozvoj a prosperitu lokálních komunit.

Ve vztahu k našim nájemcům, investorům, obchodním partnerům a zaměstnancům se řídíme etickými zásadami a dbáme na otevřenost a férovost. Naši ESG strategii jsme vytvořili ve spolupráci s renomovanou poradenskou společností Ernst & Young, kteří patří mezi absolutní špičky v oboru.

Naše ESG pilíře

E (Environmental)

Respekt k životnímu prostředí je pro nás zásadní. Naším cílem je prosazovat udržitelný a šetrný přístup k výstavbě a provozu budov. Nepřetržitě hledáme další možnosti minimalizace dopadu našeho podnikání na životní prostředí.

Naše enviromentální cíle:

  • Zajistíme certifikaci BREEAM pro všechny nově budované stavby
  • Nainstalujeme fotovoltaické panely na všechny technicky vyhovující střechy
  • Do konce roku 2030 ukončíme spotřebu fosilních paliv na výrobu elektřiny. A to ve všech našich budovách
  • Vysadíme jeden strom za každých 500 m2 nově vybudované nájemní plochy

S (Social)

Naší trvalou snahou je rozvíjet udržitelné a prosperující lokální komunity. Vždy klademe důraz především na zdraví a bezpečnost. Taktéž je pro nás prioritou spokojenost našich dodavatelů, nájemců, obchodních partnerů a vlastních zaměstnanců.

Naše sociální cíle:

  • Minimálně 90 % našich nájemců bude mít dlouhodobé nájemní smlouvy na pět a více let
  • Budeme podporovat místní neziskové organizace a lokální dobročinné projekty
  • Každý rok budeme realizovat alespoň dvě dobrovolnické aktivity zaměstnanců

G (Governance)

Veškerá obchodní aktivita ARETE je postavena na etických standardech a morálních hodnotách. Zásadní pro nás je tyto hodnoty uplatňovat ve vztahu k dodavatelům, nájemcům, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Naše správní cíle:

  • Všichni naši zaměstnanci splní školení týkající se Etického kodexu společnosti
  • Zavážeme minimálně 90 % našich klíčových dodavatelů k plnění Etického kodexu pro dodavatele

V roce 2022 jsme veškeré procesy a investiční strategie připravovali tak, abychom se mohli zodpovědně přihlásit k principům ESG (Environmental, Social and Governance) a udržitelnosti. Letos pokračujeme v naších aktivitách a plánujeme dotáhnut i plnou implementaci ESG.

Zaujal vás článek?