4. 4. 2024

Už jsme osadili zelení plochu větší než 17 fotbalových hřišť

Praha, 4. dubna 2024

Už jsme osadili zelení plochu větší než 17 fotbalových hřišť

Fond ARETE INDUSTRIAL je jedním z prvních „světle zelených“ realitních investičních fondů v České republice. Fond implementoval ESG strategii dle článku 8 nařízení SFDR Evropské komise, v rámci níž jsme se zavázali mimo jiné k výsadbě stromů v okolí průmyslových a logistických parků v portfoliu fondu.

Tentokrát kolegové z development týmu ARETE vyrazili do Zdic, kde se chýlí k závěru stavební práce na nové skladové hale o rozloze přes 7 tisíc m2. Během slunného jarního dne zde vlastnoručně vysadili mladé stromy několika původních druhů. Areál tak nyní zdobí hrušně plané, jabloně plané, jabloně lesní a jeřáby ptačí. Přispějí nejen ke zkrášlení okolí a k obnově původního přirozeného prostředí, ale také ke snížení celkové uhlíkové stopy parku.

V rámci komplexní ESG strategie skupiny ARETE jsme se konkrétně zavázali k vysazení jednoho stromu za každých 500 m2 nově vybudovaných nájemních ploch. Na první pohled to může vypadat jako nevelké množství stromů. Když ale vezmeme v potaz, že fond ARETE INDUSTRIAL má aktuálně přes 200 tisíc m2 pronajímatelných ploch a ploch ve výstavbě, je to docela hezké stromořadí.

Od otevření fondu jsme už osadili zelení plochu větší než 126 tisíc m2, což odpovídá velikosti více než 17 fotbalových hřišť.

Zaujal vás článek?