FOND ARETE INDUSTRIAL S AKTUÁLNÍM ZHODNOCENÍM

FOND ARETE INDUSTRIAL S AKTUÁLNÍM ZHODNOCENÍM 9,43 % P.A.

Vaši investici do fondu můžete zrealizovat i za pomoci naší společnosti ARETE Capital s.r.o.

JAK SE STÁT INVESTOREM?

1

PREZENTACE FONDU

Na základě Vašeho požadavku Vás budeme kontaktovat. Představíme Vám základní parametry fondu kvalifikovaných investorů a zašleme Vám podrobnou prezentaci fondu.

2

OSOBNÍ SCHŮZKA NEBO TELEFONÁT

Podrobně Vám vysvětlíme fungování investiční strategie fondu a technické detaily spojené s investicí. Zodpovíme Vaše dotazy i ohledně dalšího postupu. Naše jednání patřičně zdokumentujeme. Nemůžeme vám však dát žádná doporučení týkající se dané investice do fondu. Jakoukoli komunikaci s námi nemůžete chápat tak, že fond je specificky vhodný pro Vás. Konečné rozhodnutí, zda do fondu investovat, musíte přijmout Vy sami.

3

DOKUMENTY PRO NOVÉHO INVESTORA

Zašleme Vám kompletní dokumentaci pro nového investora v souladu s platnou legislativou. Bude obsahovat smlouvy a dokumenty související s úpisem investičních akcií fondu a dále související s poskytnutou investiční službou.

4

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Jakmile bude vše podepsáno, administrátor fondu Vám zašle výzvu k úpisu investičních akcií a k odeslání peněžních prostředků na účet fondu. Upisování investičních akcií probíhá na základě výzev v průběhu upisovacího období.

5

EMISE ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

Investiční akcie budou vydány podle stanovené čisté hodnoty majetku fondu v příslušném období. Investiční akcie budou připsány na Váš majetkový účet.

6

REPORTING

Každý měsíc Vám bude zaslán e-mailem údaj o čisté hodnotě majetku fondu v příslušném období. Čtvrtletně Vám bude zaslán e-mailem individuální report vývoje Vaší investice. Jednou ročně Vám bude zaslán e-mailem report Vaší investice stanovený na základě auditované účetní závěrky fondu.

7

KOMUNIKACE

Samozřejmě nás můžete kdykoli kontaktovat. Pokud budete mít zájem, mohou Vám být zasílány pravidelné makroekonomické prognózy, podrobnější informace o aktivech v portfoliu fondu a další zajímavé informace. Protože si vážíme každého našeho investora, pořádáme pravidelně kulturní a společenské akce, na které Vás rádi pozveme.

FOND ARETE INDUSTRIAL OTEVŘENÝ PRO INVESTORY

Více o fondu

Společnost ARETE Capital s.r.o., IČO: 08829420, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326019. Společnost je investičním zprostředkovatelem podle § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“). Společnost je na základě povolení České národní banky ze dne 11.9.2020 oprávněna k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2. písm. a) ZPKT ve vztahu k investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 písm. a) a b) ZPKT. Příslušné oprávnění k činnosti si můžete ověřit na internetových stránkách ČNB (https://www.cnb.cz/cnb/jerrs). Další informace, včetně regulatorních informací a informací týkající se společnosti, jsou dostupné v sekci „Dokumenty ke stažení“ nebo „Povinné upozornění“.