NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

KDO JE KVALIFIKOVANÝ INVESTOR

Kvalifikovaný investor je definován § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu; v případě Slovenské republiky pak dále jen investor, který je profesionálním investorem (slov. "profesionálny investor") podle § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, resp. investorem podle § 136 ods. 1 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, ve znění pozdějších předpisů.

MINIMÁLNÍ DÉLKA INVESTICE

Minimální doba trvání investice. Během tohoto období nemůže investor požádat o zpětný odkup akcií. Minimální délka investice v ARETE INDUSTRIAL je 3 roky od založení fondu (březen 2019).

VSTUPNÍ POPLATEK

Vstupní poplatek hrazený investorem. Vypočítá se jako % celkové smluvně přislíbené investice. Konkrétní výše závisí na třídě investiční akcie. Vstupní poplatek je hrazen při prvním čerpání kapitálu investora.

VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Odměna za dosažení zhodnocení investorům. Výkonnostní poplatek je aplikován pouze na příslušný hrubý výnos investora.

VÝSTUPNÍ POPLATEK

Poplatek aplikovaný na akcie, které jsou předmětem zpětného odkupu realizovaného během prvních pěti let od úpisu akcií.

MÁTE JINOU OTÁZKU?

Zanechte nám kontakt, a my se Vám co nejdříve ozveme.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými v Informačním memorandu.