20. 5. 2022

Stavili sme na dosiahnutie čo najlepšieho výnosu

Praha/Bratislava, 20. května 2022

Stavili sme na dosiahnutie čo najlepšieho výnosu

 

Priemyselné nehnuteľnosti majú čitateľný prospekt, vďaka ktorému sa investičnej skupine ARETE darí inkasovať pravidelné príjmy. Prečo sa oplatí investovať práve do týchto nehnuteľností, vysvetľuje Robert Ides, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

Kde a kedy začína príbeh ARETE? Ako táto investičná skupina vznikla?

Prvé diskusie o založení investičnej skupiny sme s mojím spoločníkom viedli od roku 2013. Skupina ARETE vznikla v roku 2014 v Singapure, kde sa nám podarilo získať prvých veľkých investorov a zároveň sme definovali základnú stratégiu a firemné hodnoty. Spolu s tým bola v tom roku v Českej republike legislatívne ukotvená štruktúra investičného fondu SICAV, ktorej medzinárodní investori rozumejú a pre svoju investíciu ju vyžadovali.

Čomu všetkému sa v súčasnosti v rámci skupiny venujete?

Skupina ARETE zahrňuje investičné fondy a servisné spoločnosti, ktoré fondom poskytujú konkrétne služby. Našou stratégiou je zaisťovať maximum činností pre efektívnu správu a rozvoj našich fondov vlastnými silami. Nechceme byť závislí od externých dodávateľov. Tento prístup považujeme za našu konkurenčnú výhodu a v prípade akéhokoľvek problému sme naň schopní okamžite a pružne reagovať. Pandémia koronavírusu absolútne overila správnosť nášho prístupu.

V akých oblastiach môže klient u vás investovať?

Aktuálne máme otvorený jeden investičný fond, ktorý je zameraný na investície výhradne do priemyselných nehnuteľností práve v Českej republike a na Slovensku. Teraz sa maximálne sústredíme na rozvoj tohto fondu, pričom investičný cyklus by mal byť dosiahnutý najneskôr do konca roka 2027.

Čo robíte pre znižovanie rizika, ktoré s investíciami do fondov môže súvisieť?

V prvom rade ide o správnu formu podkladového aktíva a investičnej stratégie. Náš fond nakupuje a stavia výhradne priemyselné nehnuteľnosti, ktoré si prenajímajú najmä logistické, výrobné a obchodné spoločnosti. Využívajú ich na základe dlhodobých nájomných zmlúv pre plnenie svojej kľúčovej činnosti. Tým sú naše nehnuteľnosti nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej činnosti prenajímateľov. Po druhé, budujeme portfólio tak, aby nevznikali geografické či odborové závislosti. Tretím komponentom je udržiavanie konzervatívnej úrovne bankového financovania na úrovni do 50 percent LTV. Naša konkurencia sa napríklad pohybuje o viac než 10 percent vyššie. Uvedomujeme si, že strácame určité percentá na výnose, avšak takto sme schopní lepšie chrániť investorov a mať stabilnejšie portfólio aj v nepokojnejších časoch. Na konci roka 2021 sme mali ukazovateľ LTV na úrovni 14 percent, čo je veľmi konzervatívne. Posledným bodom je výrazné sprísnenie investičných kritérií v rámci akvizičného posudzovania nehnuteľností a nájomcov z pohľadu dlhodobej perspektívy a udržateľnosti.

Na čo je zameraný investičný fond ARETE Industrial Sicav?

V portfóliu fondu sú výhradne prémiové priemyselné nehnuteľnosti, pričom na konci investičného cyklu by sme radi dosiahli objem aktív v správe 400 miliónov eur. Je to pre nás viac než realistický cieľ. Sme zameraní na dosiahnutie čo najlepšieho výnosu pre investorov. Z tohto dôvodu staviame nové priemyselné parky priamo vo fonde.

Aké výhody má práve investovanie do výrobných a logistických nehnuteľností?

Predovšetkým je to čitateľný ekonomický a finančný prospekt. Zmluvy s nájomcami sa uzatvárajú na veľmi dlhú dobu, takže existuje budúci cash-flow, ktorý postupne prechádza do fondu od renomovaných, medzinárodných firiem s dobrým ratingom a je zaistený zárukou. Oproti iným investíciám, ako napríklad do drahých kovov alebo kryptomien, sa nespoliehame na zhodnotenie aktív v čase, ale máme veľmi čitateľný prospekt a v priebehu investičného obdobia inkasujeme pravidelné príjmy.

Ako sa niekto môže stať investorom vo vašom fonde?

Investičné akcie nášho fondu distribuuje obchodník s cennými papiermi PARTNERS INVESTMENTS, môžu ich upísať tiež klienti privátneho bankovníctva Tatra banky. Zároveň spolupracujeme s niektorými family office spoločnosťami a správcami aktív. Potenciálni investori môžu nájsť ďalšie informácie na našej webovej stránke arete.eu.

Kontrolovanie svojej investície je jednoznačne dôležité. Ako v ARETE prebieha?

Každý investor dostáva pravidelne jedenkrát mesačne report o vývoji hodnoty investičnej akcie, hodnoty sú k dispozícii tiež na Bloombergu. Každý štvrťrok sa vydáva rozsiahlejší report, kde investor nájde všetky dôležité údaje o vývoji hodnoty svojej investície. S našimi investormi sa pravidelne stretávame pri formálnejších či menej formálnejších akciách, ktoré usporadúvame. Vždy sa snažíme o maximálne transparentný, otvorený a individuálny prístup.

Aké sú vaše vízie do budúcnosti?

Chceme sa stať etablovaným európskym správcom fondu s hodnotou majetku v správe viac ako jedna miliarda eur. Zároveň by sme radi naďalej rozvíjali naše kompetencie, prinášali inovatívne produkty a posilňovali náš tím.

https://www.forbes.sk/stavili-sme-na-dosiahnutie-co-najlepsieho-vynosu/

Zaujal vás článek?