25. 5. 2017

Auditované výsledky fondu Arete Invest za rok 2016 potvrdily výnos 25, 7%

Praha, 25. května 2017

Auditované výsledky fondu Arete Invest za rok 2016 potvrdily výnos 25, 7%

Arete Invest, rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, zveřejnil své auditované výsledky za loňský rok. Celkový auditovaný zisk po zdanění dosáhl výše téměř 92 milionů Kč, hrubý výnos aktuálně otevřeného podfondu Arete Invest CEE II činil za rok 2016 vysokých 25,7 %. Kontrolu výsledků provedli auditoři společnosti Deloitte. 
 

Fond jsme založili teprve v roce 2014, přesto už nyní můžeme být hrdí na to, jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout. Potvrdili jsme, že český trh v sobě skýtá zajímavý investiční potenciál a jsme přesvědčeni, že tento potenciál umíme dobře vytěžit. Naši investoři očekávají nadstandardní výnosy, proto jsme vzhledem k rostoucí ekonomice a zvyšování cen nemovitostí v Čechách jsme vstoupili i na Slovenský trh, který nabízí zajímavé investiční příležitosti při zachování rizikového profilu v rámci naší akviziční strategie,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady fondu Arete Invest.

Rok 2016 byl pro fond zlomový. V jeho průběhu byl ukončen investiční příběh prvního podfondu Arete Invest CEE, a to odprodejem celého rezidenčního portfolia skládajícího se z několika set bytových jednotek zahraničnímu finančnímu investorovi. V únoru 2016 vznikl nyní druhý podfond Arete Invest CEE II, který postupně vytváří homogenní portfolio výnosových průmyslových nemovitostí s vysokým standardem. „Ekonomická situace ve střední Evropě nahrává rozvoji logistiky a výroby, proto se investiční strategie našeho druhého podfondu zaměřuje právě tímto směrem. Rekordní zisky nadnárodních společností a historicky největší obraty automobilek jsou toho jenom důkazem,“ vysvětluje Robert Ides, spoluzakladatel a člen správní rady fondu Arete Invest.

Očekávaná hodnota spravovaných aktiv Arete Invest CEE II v průběhu předpokládaného pětiletého investičního cyklu je 200 milionů EUR. Podfond cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků investorů ve výši 11 až 16 % ročně, přičemž z toho až 6 % ročně činí průběžné distribuce vyplácené na čtvrtletní bázi. Jak je patrné z auditovaných výsledků za rok 2016, aktuální výnosovost avizovaných 16 % daleko převyšuje.

V roce 2016 došlo k akvizici celkem pěti logistických a výrobních areálů v České republice. Nemovitosti v Uherském Hradišti, Lovosicích a Písku kombinují logistiku, výrobu a kanceláře. Jsou 100% obsazené a zahrnují 35 tisíc m2 pronajímatelné plochy a dalších 29 tisíc m2 prostor pro další rozvoj.

V roce 2017 zatím v rámci plánované expanze přibyly do podfondu Arete Invest CEE II již další dva rozsáhlé areály, tentokrát na Slovensku. Díky nim se pronajímatelná plocha celého portfolia podfondu rozrostla na celkových přibližně 80 tisíc m2, přičemž zůstala zachována 100% obsazenost. Na začátku roku došlo k akvizici výrobní haly v sousedství automobilky KIA v Žilině. V dubnu byl oznámen nákup průmyslového a logistického areálu Prologis Park Nové Město, který se svým finančním objemem řadí mezi jednu z největších realitních transakcí v průmyslovém sektoru uzavřených na Slovensku v tomto roce.

Do konce letošního roku plánuje fond proinvestovat na českém i slovenském trhu dalších zhruba 60 milionů EUR a posunout tak objem vlastněného majetku na hranici cca 120 milionů EUR.

Zaujal vás článek?