7. 1. 2021

Výrobní areál společnosti Hengstler nově v portfoliu třetího fondu

Praha, 7. ledna 2021

Výrobní areál společnosti Hengstler nově v portfoliu třetího fondu

Třetí fond skupiny ARETE koupil moderní, vysoce specializovaný výrobní areál s vývojovým centrem a potenciálem dalšího rozvoje v Kežmarku na Slovensku. Investice přesáhla 10 milionů EUR.

Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitních průmyslových a logistických aktiv v regionu střední a východní Evropy dokončil v prosinci akvizici výrobního areálu v Kežmaroku na Slovensku. Jedná se o nákup areálu sloužícího nejen pro výrobu a skladování, ale také jako globální výzkumné a vývojové centrum německé společnosti Hengsteler se 150-ti letou historií, která je součástí globálně působící americké průmyslové a technologické skupiny FORTIVE. Finanční objem transakce přesáhl 10 milionů EUR.

„I v této době je dokončení této transakce jasným signálem, že jsme schopni naplňovat strategii fondu bez ohledu na komplikace, které pandemie covid-19 přináší. Jsme schopni nalézat zajímavé investiční příležitosti s dalším potenciálem rozvoje. Strategickým cílem je nakupovat do fondu kvalitní průmyslové nemovitosti a získávat bonitní mezinárodní nájemce s vysokým ratingem. Oba uvedené atributy tako akvizice bezezbytku splňuje. Důležitým faktorem pro nás je, že nájemce má zájem v lokalitě expandovat a investovat do sofistikovaných výzkumných a vývojových technologií. Další volné pozemky, které jsou součástí akvizice nám umožňují nájemci vytvořit podmínky pro jeho dlouhodobý a stabilní růst. S potěšením vítáme společnost Hengsteler do portfolia našich prémiových nájemců,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

„Průmyslový areál třídy A postavený v roce 2017, který má přes 10 tis. m2 pronajímatelné plochy s možností rozšíření o dalších téměř 5 tis. m2, přičemž již v průběhu roku 2021 je plánováno zahájení nové výstavby. Areál je 100% pronajatý německé společnosti Hengsteler. Globálně působící průmyslový a technologický holding FORTIVE, do kterého Hengsteler patří, je společnost kótovaná na The New York Stock Exchange, je součástí indexu Nasdaq a jeho tržby v roce 2019 dosáhly objemu 7,3 miliardy USD. O vysoké kredibilitě nájemce svědčí fakt, že jen v roce 2019 dosáhla skupina FORTIVE zisku více jak 1 miliarda USD,“ upřesňuje Robert Ides, spoluzakladatel skupiny ARETE a dále pokračuje: „Zájmy společnosti Hengsteler jsou v Kežmaroku dlouhodobé. V současnosti zaměstnává přibližně 400 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců nejen ve výrobě, ale také ve svém globálním výzkumném a vývojovém centru. Výhodou regionu je dobrá dostupnost kvalifikované pracovní síly. Nájemce má uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu a jeho výrobní program je vysoce diverzifikovaný. Klíčové součásti výrobního programu jsou různé specializované elektromechanické součástky, kontrolní pulty a relé, které jsou dodávány napříč všemi trhy bez specifické oborové nebo zákaznické závislosti“ uzavírá pozitivní hodnocení transakce Robert Ides.

Zaujal vás článek?